Filosofia

Seuraava tapaaminen:
 

Lauantai 16.3.2024 klo.13 
Pääaihe: puhumassa prof. Timo Airaksinen 
Yleisesti meistä:

Yhdistyksemme Salon Taide ja Filosofia ry on nimensä mukaisesti taiteista ja filosofiasta kiinnostunut yhdistys. Mielenkiintomme painottuu käytännölliseen ja soveltavaan filosofiaan, kuten arkielämän ilmiöihin, mielenfilosofiaan ja arjen etiikkaan, mutta uteliaisuutta löytyy myös tieteenfilosofiaan yleensä.

Usein toistuvia teemoja ovat viisaus (hyve-etiikka, tilannetaju), onnellisuus (arvoteoriat ja elämän tyytyväisyys), rakkaus (sen ehdottomuuden asteet ja piirteet, viiteliäisyys, huomioiminen) ja eettisyys (hyvä, oikea, retoriikka).

Toisaalta, käsittelemme kaikkea mikä sattuu vain kiinnostamaan. Päämääränämme on "havaita se meri, missä milloinkin uimme" - ja irtaantua siitä ainakin hetkeksi. Joskus lopullisesti.

Olemme matalankynnyksen toimija ja valmiita keskustelemaan kaikkien kanssa tasoon ja taustaan katsomatta: vaikeudestaan huolimatta filosofialle on syytä antaa huomiota. Toimimme arkityön ohessa.

Kokemuksen lisäksi oppia saamme yliopistosta (akateeminen filosofia), vertaisarvioiduista julkaisuista (artikkelit, Filosofia.fi), yleisesti kirjallisuudesta, keskusteluista ja väittelyistä.

Toimitilamme sijaitsevat tällä hetkellä Salon IoT Campuksessa. Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa lauantaisin.


Menneet tapaamiset:


Lauantai 24.2.2024 klo.13 
Pääaihe: Vapaa tahto 
(Kuulumiset päivitetään myöhemmin) 

Lauantai 20.1.2024 IoT Center
Pääaihe: kiltteys ja ironia
Kävimme läpi kiltteyden hyvettä; mitä on olla kohtelias, avulias, muut huomioon ottava, tunnustusta antava.

Pohdimme aihetta myös ironisesti; millaiseen satiiriin ja komiikkaan katteeton kohteliaisuus tai kehu voi johtaa (keisarin uudet vaatteet), ja millaista elämändraamaa liika avuliaisuus synnyttää itselle ja ympäristölle.

Tarkastelimme eri ironian lajeja (kohtalon ironia, sokraattinen ironia, romanttinen ironia) ja pohdimme ironian merkitystä asenteena


Lauantai 26.11.2023 IoT Center
Pääaihe:
Rakkaus
Kokemuksia siitä, miten on viimeksi ilmaissut rakkautta, ja miten sitä on kokenut. Löysimme erilaisia rakkauden muotoja, kuten: eleet, sanat, läsnäolo, olemus, toiminta. Rakkautta löytyi myös auringonsäteinä luonnosta aina kissojen silmien siristelyyn.
Erittelimme rakkauden laadun neljään eri osaan sen ehdollisuuden mukaan, ja punnitsimme järjestyksen merkityksiä.
Äidinrakkaus on parhaimmillaan ehdotonta ja epäsymmetristä - äiti ei aseta ehtoja sille, millaista lastaan hän rakastaa. Huomioitavaa oli, että lapsen kypsyessä rakkaudesta tulee enemmän symmetrisempää.
Toiseksi romanttinen - tunteita ja mielikuvitusta painottava - rakkaus. Silloin suhteelle asetetaan ehdot miten tulee toimia (esim. ei petetä, kohdellaan arvostavasti). Romanttiseen rakkauteen sisältyy mahdollisesti yhä kehittyvää symmetrisyyttä ja ehdottomuutta, mutta sen luonne on enemmänkin persoonien välistä jännittettä. Ydin kysymys kuului: millaisia odotuksia suhteeseen liittyy? Rakastetaanko ihmistä vai ideaa?
Kolmantena ystävänrakkaus, joka on luonteeltaan symmetristä ja ehdollista. Löysimme yksimielisyyden siitä, että on typerää olla ystävä hänen kanssaan, joka ei ole mitenkään vastavuoroinen. Se ei olisi ystävyyttä.
Neljäntenä isänmaanrakkaus, joka pilkottuna tarkoittaa yhteisön rakastamista. Se on voimakkaan ehdollista ja epäsymmetristä. Se on myös persoonasta kumpuavaa. Voimme rakastaa esimerkiksi isänmaamme ihmisiä, sen taloutta tai luontoa, ja se voi olla ristiriidassa jonkun toisen isänmaanrakkauden kanssa. 


Lauantai 21.10.2023 IoT Center
Pääaihe: halun ja tahdon erot sekä yhtäläisyydet.
Kokemuksia ja pohdintaa halun ja tahdon eroista ja yhtäläisyyksistä. Käytiin läpi, miten arkikielenkäyttö auttaa havaitsemaan pieniä, mutta oleellisia huomioita näiden kahden käsitteen syvällisyydestä. Pohdintaa myös erilaisista ajattelutavoista aina käsitteellisestä visuaaliseen, sekä niiden vetovoimaisista luonteista.


Lauantai 2.9.2023 IoT Center
Pääaihe: ensivaikutelman problematiikka
Kokemuksia ensivaikutelman erehdyttävyydestä, niin hyvässä kuin pahassa. Argumentaatiota ajattelun, toiminnan, puheiden ja asenteiden dynamiikasta. Pohdintaa viisaista (eettisistä tilannetajuisista) kohtaamisista, itsepuolustuksesta, hyökkäävyydestä, välinpitämättömyydestä ja erilaisista tavoista välittää ja kokea välittäminen.12.5.2023 Lahti
Pääaihe: yleinen, kokeileva


10.3.2023 IoT Center
Pääaihe: yleinen, kokeileva 


Tavoitat meidät:

joonas.lehtinen88@hotmail.fi