Filosofia


Seuraava tapaaminen:


Lauantai 21.10.2023 IoT Center
(pääaihe ilmoitetaan myöhemmin)

  

Menneet tapaamiset:
 

2.9.2023 IoT Center
Pääaihe: ensivaikutelman problematiikka
Kokemuksia ensivaikutelman erehdyttävyydestä,  niin hyvässä kuin pahassa. Argumentaatiota ajattelun, toiminnan, puheiden ja asenteiden dynamiikasta. Pohdintaa viisaista (tilannetajuisista)  kohtaamisista, itsepuolustuksesta, hyökkäävyydestä, välinpitämättömyydestä ja erilaisista tavoista välittää ja kokea välittäminen.


12.5.2023 Lahti
Pääaihe: yleinen, kokeileva

10.3.2023 IoT Center
Pääaihe: yleinen, kokeileva 
 

päivitetty 3.9.2023

Yleisesti meistä:

Yhdistyksemme Salon Taide ja Filosofia ry on nimensä mukaisesti taiteista ja filosofiasta kiinnostunut yhdistys. Erityinen mielenkiintomme painottuu käytännölliseen filosofiaan, kuten arkielämän ilmiöihin, mielenfilosofiaan ja arjen etiikkaan, mutta uteliaisuutta löytyy myös tieteenfilosofian puolelta eri teorioiden muodossa.

Usein toistuvia teemoja ovat viisaus (tilannetaju), onnellisuus (elämän tyytyväisyys), rakkaus (arjen viiteliäisyys) ja eettisyys yleensä.

Kirjoitetussa maailmassa mielenkiinnon kohteita ovat ihastuminen (sen yhteisölliset moraaliset lataumat), seksi (erotiikan ja pornon rajamaasto), viisaus (tilanteiden tarkastelua erilaisilla eettisillä mittareilla), ja historia yleensä.

Toisaalta, käsittelemme kaikkia aiheita, mitkä vain sattuvat kiinnostamaan.

Kirjoittaminen, keskustelut ja väittelyt kuuluvat oleellisesti filosofiaan eli viisauden rakastamiseen; käsitteellisten yhteyksien loogiseen erittelyyn; käsiterunouteen; maailmankuvien muodostamiseen; ja mitä kaikkea filosofia nyt on. Tervetuloa osaksi porukkaa.

Olemme matalankynnyksen toimija ja valmiita keskustelemaan kaikkien kanssa tasoon ja taustaan katsomatta: filosofian riemu kuuluu kaikille.
Toimimme arkityön ohessa, ja oppia saamme yliopistosta (akateeminen filosofia), vertaisarvioiduista julkaisuista (niin&näin, Filosofia.fi), yleisesti kirjallisuudesta, keskusteluista ja väittelyistä.

Toimitilamme sijaitsevat tällä hetkellä Salon IoT Campuksessa. Tervetuloa kahville / teelle keskustelemaan.

Tavoitat meidät:

joonas.lehtinen88@hotmail.fi