Arvot

Salon taide ja filosofia ry:n arvoja


Pidämme arvokkaina liikettä, terveyttä, sekä rikasta ja monipuolista - tilannetajuista - ajattelua.

Ihmisyys

Ketään ei jätetä pulaan

Tieto

Arvostamme tietoa, arvostamme lähteitä, arvostamme sydämen ääntä

Kasvu

Emme ole välinpitämättömiä elämälle. Siksi muutumme sen mukana

Tasa-arvo

Kunnioitamme YK:n yleiskokouksen 10.12.1948 julistamia ihmisoikeuksia

Sananvapaus

Vapaus ilmaista, vastuu sanoista

Aika

Kunnioitetaan yhteisesti sovittua aikaa