Arvot

Salon taide ja filosofia ry:n arvoja


Arvostamme elämää, terveyttä, liikettä, sekä rikasta ja monipuolista - tilannetajuista - ajattelua.

Ihmisyys

Arvostamme lähimmäistä. Ketään ei jätetä pulaan

Tieto

Arvostamme tietoa ja sen lähteitä, sekä sydämen ääntä

Kasvu

Arvostamme ihmisenä kasvamista. Emme ole välinpitämättömiä elämälle, huomioimme muutoksen

Tasa-arvo

Arvostamme tasa-arvoa. Kunnioitamme YK:n yleiskokouksen 10.12.1948 julistamia ihmisoikeuksia

Sananvapaus

Arvostamme vapautta ilmaista, ja vastuuta sanoista

Aika

Arvostamme sitä aikaa, mitä muille jaamme. Kunnioitamme yhteisesti sovittua