Arvot

Salon taide ja filosofia ry:n arvoja

Ihmisyys

Ketään ei jätetä kuseen

Tieto

Arvostamme tietoa, arvostamme lähteitä, arvostamme sydämen ääntä, arvostamme sielullista elämää

Kasvu

Emme ole välinpitämättömiä elämälle. Siksi muutumme sen mukana

Tasa-arvo

Kunnioitamme YK:n yleiskokouksen 10.12.1948 julistamia ihmisoikeuksia. Tietysti

Sananvapaus

Rajoittamaton sananvapaus siksi, että sydämestään kusipäät paljastavat naiiviutensa ja nilkkeytensä

Aika

Joonas on neuroottinen aikatauluille. Pidetään niistä kiinni